Spoločnosť Eurogalaxy s.r.o. bola zlúčená so spoločnosťou Trade & Consulting Services s.r.o.
IČO: 47 365 749 Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.33042/V.
Sídlo: Železničiarska 593 Hanušovce nad Topľou 094 31Spoločnosť Trade & Consulting Services s.r.o. prebrala kompletnú dokumentáciu, účtovníctvo a záväzky spoločnosti Eurogalaxy s.r.o. od jej vzniku až do doby zlúčenia.